Druk spisów na gołębie dorosłe i młode


Dodano 28 lutego 2015

Do działu dokumenty (druki) dodano druk spisu na gołębie dorosłe i młode. Druki spisów na dorosłe można również odebrać u Prezesa Oddziału. Termin oddania spisów zostanie dokładnie określony przez Zarząd Oddziału na najbliższym posiedzeniu. Prawdopodobnie będzie to 30 marzec (poniedziałek) b.r. Spisy muszą być potwierdzone przez Lekarza Weterynarii o szczepieniu gołębi na paramyxo (tak jak w latach ubiegłych). Do spisów należy dostarczyć karty własności ułożone w kolejności tak jak gołębie na spisie.  Najpóżniej w dniu złożenia spisu należy opłacić opłatę od gołębia umieszczonego na spisie w wysokości 6,50 od sztuki. Sebastian Ostoja-Lniski


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Czersk


Dodano 7 lutego 2015

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału odbędzie się 22.02.2015roku (niedziela) o godz. 10.00 w sali OSP w Czersku przy ul.Starogardzkiej. z uwagi na ważność zebrania obecność obowiązkowa.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania, powitanie, przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie;

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta;

3. Wybór Komisji Mandatowej - stwierdzenie ważności zebrania;

4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków;

5. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania

6. Sprawozdanie Prezesa Oddziału;

7. Sprawozdanie Wiceprezesa ds. Finansowych

8. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej;

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

10. Dyskusja nad sprawozdaniami;

11. Wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Oddziału;

12. Głosowanie nad absolutorium;

13. Wybór Komisji Matki do wyboru Prezesa Oddziału;

14. Wybór Komisji Skrótacyjnej do wyboru Prezesa Oddziału;

15. Przeprowadzenie tajnych wyborów Prezesa Oddziału - ogłoszenie wyników;

16. Wybór Komisji Matki do wyboru pozostałych władz Oddziału;

17. Wybór Komisji Skrótacyjnej do wyboru zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej i Delegatów do Okręgu;

18. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym zarządu Oddziału (6-8osób)

19. Przeprowadzenie wyborów Zarządu - ogłoszenie wyników;

20. Wybór Komisji Dyscyplinarnej - ogłoszenie wyników;

21. Wybór Delegatów do Okręgu - ogoszenie wyników;

22. Ukonstytuowanie się władz Oddziału i Komisji - ogłoszenie funkcji;

23. Przedstawienie preliminarza na 2015 rok i jegozatwierdzenie;

24. Przedstawienie planu lotów i współzawodnictwa na 2015 rok;

25. Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i ich zatwierdzenie;

26. Wolne głosy - zakończenie

S.Ostoja-Lniski


Sukcesy gołębi z naszego oddziału na wystawach


Dodano 23 stycznia 2015

W dniach 28-30 listiopada 2014 roku nasz Oddział był współorganizatorem Wystawy Okręgowej. Na wystawie wyłoniono 41 gołębi, które reprezentowały nasz Okręg na Wystawie Ogólnopolskiej w Kielcach. Z naszego Oddziału 7 gołębi zakwalifikowało się do reprezentacji okręgu. Były to gołębie następujących hodowców: kol. Rafała Weltrowskiego  (2 miesce w Kat. Olimpijska Standard -samce),  kol. Grzegorz Szynwelski (I miejsce w Kat. Olimpijska Standard -samice i II miejsce  w Kat. Olimpijska Standard Młode - samce), Kol.Gliszczyński A.- Łakomy J. ( I miejsce w Kat. Olimpijska Standard Młode - samce, II miejsce  w Kat. Olimpijska Standard Młode - samice). Sebastiana Ostoja-Lniskiego ( I miejsce za wyczyn i II poz. za Standard  w Kat. Maraton, I miejsce za wyczyn w Kat. H). 

Gołębie nasze miały prawo brać udział w wystawie Regionu II. W Gdańsku nasz Oddział reprezentowały gołębie Kol. Gliszczyński- Łakomy oraz Sebastiana Ostoja-Lniskiego, którego gołąb w Kat. H zajął 1 miejsce.

Również na Wystawie Ogólnopolskiej, która w tym roku odbyła się w Kielcach gołębie z naszego Oddziału odniosły sukcesy. Gołąb kol. Grzegorza Szynwelskiego zajął 5 miejsce w Kat. Olimpijska Standard -samice i tym samym zakwalifikował się na Olimpiadę, gdzie zajął 30 miejsce indywidualnie. Ponadto reprezentacja Polskiw Kat. Standard zajęła I miejsce. Z kolei gołąb Kol. Sebastiana Ostoja-Lniskiego w Kielcach zajął w Kat. H - 17 miejsce za wyczyn i III miejsce za standard.  Sebastian Ostoja-Lniski

poniżej gołąb Kol. Grzegorza Szynwelskiego


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Czersk


Dodano 10 stycznia 2015

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Czersk odbędzie się 24 stycznia 2015 roku (sobota) o godz. 17.00 w Sali OSP Czersk przy ul. Stargardzkiej.     S.Ostoja-Lniski


Opłaty 2015


Dodano 3 stycznia 2015

Podstawowe opłaty 2015 przyjęte przez Zarząd Oddziału do Preliminarza na 2015 rok:

1) Składka członkowska:  45

2) Składka wpisowe: 45

3) Opłata stała - równa dla każdego członka: 155

4) Opłata lotowa za gołębie dorosłe:  6,50 zł  ( za gołębia na spisie )

5) Opłata lotowa za gołębie młode:  3 zł  ( za gołębia na spisie )

Czlonkowie, którzy ukończyli 70 lat opłacają 50% opłat wymienionych w pkt. 4 i 5.

S.Ostoja-Lniski


Plan lotów 2015


Dodano 2 stycznia 2015

Do działu dokumenty dodano plan lotów na 2015 uchwalony przez Zarząd Oddziału na posiedzeniu dnia 30.12.2014.  S.Ostoja-Lniski

Ostatnio dodane listy konkursoweSalzwedel

20 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-30 18:48

Neubrandenurg

14 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-17 21:47
Stargard Szczeciński

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-11 21:34

Płoty

31 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-03 21:55

Przejdź do list konkursowych