Wspólny Gołębnik Czersk


Terminy Zebrań sprawozdawczych


Dodano 14 stycznia 2017 o godz. 22:24

Terminy Zebrań Sprawozdawczych:

Sekcja Czersk:  niedziela 29.01.2017 godz. 10:00  -  sala OSP Czersk przy ul. Starogardzkiej

Oddział Czersk: niedziela 26.02.2017 godz. 10:00 - sala OSP Czersk przy ul. Starogardzkiej

Sebastian Ostoja-Lniski


Plan lotów 2017, termin opłaty za obrączki 2018


Dodano 30 grudnia 2016 o godz. 20:02

Na zebraniu Zarządu Oddziału dnia 30.12.2016 uchwalono plan lotów na 2017 rok, uwględniający loty okręgowe w kategorii maraton. Plan lotów znajduje się w dziale dokumenty. Poza tym podjęto uchwałę dotyczącą opłaty za obrączki 2018, które należy zamówić i opłacić do  31 stycznia 2017 (opłata 1zł). Wynika to z tego, że oddział musi złożyć zamówienie na obrączki do 15 lutego 2017. Skarbnik oddziału posiada już zamówione obrączki na 2017 rok, które również po wcześniejszym umówieniu będzie można odbierać. Sebastian Ostoja-Lniski


Życzenia Świąteczne


Dodano 23 grudnia 2016 o godz. 14:56

  


Termin i miejsce przyjmowania dokumentacji na Wystawę Okręgową


Dodano 7 listopada 2016 o godz. 11:46

Zarząd Oddziału w dniu 21.11.2016 (Poniedziałek) godz. 17.00 - 17.30 na punkcie wkładań w Czersku będzie przyjmować dokumentacja wraz z opłatą za gołębia na XX Wystawę Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego.

Za zarząd: Skarbnik - Grzegorz Szynwelski


XX Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 31 października 2016 o godz. 11:32

OTWARCIE WYSTAWY - odbędzie się dnia 3 grudnia 2016r o godz. 14:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY - dn. 03.12.16r od godz.14:00 do godz.18:00 i 04.12.16r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2016r  - odbędzie się  dnia 04.12.2016r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 04.12.2016 godz.14:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY I ODBIÓR GOŁĘBI – dnia 04 grudnia 2016r o godz. 15:00

  1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2015/2016 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2016 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2015/2016 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2016, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2015

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2016 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2015/2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2015/ 2016 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Sport „A”  rok 2016

100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 750kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XII Sport „B” rok 2016 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 1200kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XIII Sport „C”rok 2016

pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2016 z list konk. na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 1500kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa XIV Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2015/2016 a w roku 2016 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2015/2016 a w roku 2016 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XV Standard

dorosłe

Samce i samice -2 konk. z lotów pow. 100km w 2015/2016 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XVI  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 1 konk. z lotów pow. 100km w 2016r. na bazie 1:5

Klasa XVII Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach, a deklarację dla jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska hodowcy) i składa w/w. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 23.11.2016r na adres: Górski Stanisław ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym klasami w wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl    Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 23.11.2016r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali  Ośrodka Sportu i Rekreacji w 89-501 Tucholi ul. Warszawska 17, dnia 03.12.2016 r. w sobotę od godz. 7.00 – 8.00

 5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 03.12.2016r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli wystawionych gołębi.

 7.W klasach „A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN” nagrody za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w/w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi, nagrodzonych zostanie 5 pierwszych gołębi . 

Skarbnik - Grzegorz Szynwelski

 


Podsumowanie sezonu 2016- zebranie


Dodano 19 października 2016 o godz. 11:09

Zarząd Oddziału Czersk serdecznie zaprasza wszystkich członków Oddziału Czersk na zebranie podsumowujące sezon lotowy 2016, które odbędzie się 18.11.2016 (piątek) o godz. 18.00 w Sali Bankietowej Państwa Żalikowskich przy ul. Cmentarnej w Czersku.  Na zebraniu zostaną również wręczone nagrody za współzawodnictwa w Sekcji Czersk.

Skarbnik - Grzegorz Szynwelski

Ostatnio dodane listy konkursoweNeubrandenburg


18 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-20 19:19

Wolin


11 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-13 22:25

Połczyn Zdrój


4 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-06 23:01

Białogard


28 sierpnia 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-01 21:36