Wspólny Gołębnik Czersk


Spisy 2015 - terminy, opłaty, inne ...


Dodano 10 marca 2015

Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu 10.03.2015 wyznaczył termin oddania spisów na gołębie dorosłe do 30.03.2015 (poniedziałek). Do spisów należy dołączyć karty własności poukładane w kolejności - jak gołębie na spisie. Hodowca we własnym zakresie zobowiązany jest zadbać o potwierdzenie przez lekarza weterynarii o szczepieniu gołębi na paramyxo. Najpóżniej w dniu oddania spisu muszą być uregulowane składki i opłaty (w tym opłata lotowa za gołębie na spisie). Członkowie Sekcji Czersk oddają spisy do Kol. Grzegorza Szynwelskiego  (Wiceprezesa ds. Finansowych Oddziału), zaś członkowie Sekcji Śliwice do Kol. Mariusza Woltera.

Zarząd Oddziału najprawdopodobniej zbierze się we wtorek 31.03.b.r. w celu zatwierdzenia spisów.

Rachmistrzem Oddziału został wybrany Kol. Grzegorz Szynwelski.

Przypominamy o obowiązku (od tego roku) umieszczenia na obrączce elektronicznej lub dodatkowej obrączce plastikowej numeru telefonu hodowcy (właściciela gołębia).

Za zarząd: Sebastian Ostoja-Lniski


Godziny urzędowania Skarbnika


Dodano 10 marca 2015

W każdą środę na punkcie wkładań w  godzinach o 17.30 do 18.30 można dokonywać wpłat związkowych oraz odbierać obrączki rodowe na 2015 rok. tel. kontaktowy 691 118 037

Grzegorz Szynwelski

 


Druk spisów na gołębie dorosłe i młode


Dodano 2 marca 2015

Do działu dokumenty (druki) dodano druk spisu na gołębie dorosłe i młode. Druki spisów na dorosłe można również odebrać u Prezesa Oddziału. Termin oddania spisów zostanie dokładnie określony przez Zarząd Oddziału na najbliższym posiedzeniu. Prawdopodobnie będzie to 30 marzec (poniedziałek) b.r. Spisy muszą być potwierdzone przez Lekarza Weterynarii o szczepieniu gołębi na paramyxo (tak jak w latach ubiegłych). Sebastian Ostoja-Lniski


Druk spisów na gołębie dorosłe i młode


Dodano 28 lutego 2015

Do działu dokumenty (druki) dodano druk spisu na gołębie dorosłe i młode. Druki spisów na dorosłe można również odebrać u Prezesa Oddziału. Termin oddania spisów zostanie dokładnie określony przez Zarząd Oddziału na najbliższym posiedzeniu. Prawdopodobnie będzie to 30 marzec (poniedziałek) b.r. Spisy muszą być potwierdzone przez Lekarza Weterynarii o szczepieniu gołębi na paramyxo (tak jak w latach ubiegłych). Do spisów należy dostarczyć karty własności ułożone w kolejności tak jak gołębie na spisie.  Najpóżniej w dniu złożenia spisu należy opłacić opłatę od gołębia umieszczonego na spisie w wysokości 6,50 od sztuki. Sebastian Ostoja-Lniski


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Czersk


Dodano 7 lutego 2015

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału odbędzie się 22.02.2015roku (niedziela) o godz. 10.00 w sali OSP w Czersku przy ul.Starogardzkiej. z uwagi na ważność zebrania obecność obowiązkowa.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania, powitanie, przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie;

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta;

3. Wybór Komisji Mandatowej - stwierdzenie ważności zebrania;

4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków;

5. Odczytanie protokółu z ostatniego zebrania

6. Sprawozdanie Prezesa Oddziału;

7. Sprawozdanie Wiceprezesa ds. Finansowych

8. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej;

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

10. Dyskusja nad sprawozdaniami;

11. Wniosek Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu Oddziału;

12. Głosowanie nad absolutorium;

13. Wybór Komisji Matki do wyboru Prezesa Oddziału;

14. Wybór Komisji Skrótacyjnej do wyboru Prezesa Oddziału;

15. Przeprowadzenie tajnych wyborów Prezesa Oddziału - ogłoszenie wyników;

16. Wybór Komisji Matki do wyboru pozostałych władz Oddziału;

17. Wybór Komisji Skrótacyjnej do wyboru zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej i Delegatów do Okręgu;

18. Podjęcie uchwały o składzie ilościowym zarządu Oddziału (6-8osób)

19. Przeprowadzenie wyborów Zarządu - ogłoszenie wyników;

20. Wybór Komisji Dyscyplinarnej - ogłoszenie wyników;

21. Wybór Delegatów do Okręgu - ogoszenie wyników;

22. Ukonstytuowanie się władz Oddziału i Komisji - ogłoszenie funkcji;

23. Przedstawienie preliminarza na 2015 rok i jegozatwierdzenie;

24. Przedstawienie planu lotów i współzawodnictwa na 2015 rok;

25. Przedstawienie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków i ich zatwierdzenie;

26. Wolne głosy - zakończenie

S.Ostoja-Lniski


Sukcesy gołębi z naszego oddziału na wystawach


Dodano 23 stycznia 2015

W dniach 28-30 listiopada 2014 roku nasz Oddział był współorganizatorem Wystawy Okręgowej. Na wystawie wyłoniono 41 gołębi, które reprezentowały nasz Okręg na Wystawie Ogólnopolskiej w Kielcach. Z naszego Oddziału 7 gołębi zakwalifikowało się do reprezentacji okręgu. Były to gołębie następujących hodowców: kol. Rafała Weltrowskiego  (2 miesce w Kat. Olimpijska Standard -samce),  kol. Grzegorz Szynwelski (I miejsce w Kat. Olimpijska Standard -samice i II miejsce  w Kat. Olimpijska Standard Młode - samce), Kol.Gliszczyński A.- Łakomy J. ( I miejsce w Kat. Olimpijska Standard Młode - samce, II miejsce  w Kat. Olimpijska Standard Młode - samice). Sebastiana Ostoja-Lniskiego ( I miejsce za wyczyn i II poz. za Standard  w Kat. Maraton, I miejsce za wyczyn w Kat. H). 

Gołębie nasze miały prawo brać udział w wystawie Regionu II. W Gdańsku nasz Oddział reprezentowały gołębie Kol. Gliszczyński- Łakomy oraz Sebastiana Ostoja-Lniskiego, którego gołąb w Kat. H zajął 1 miejsce.

Również na Wystawie Ogólnopolskiej, która w tym roku odbyła się w Kielcach gołębie z naszego Oddziału odniosły sukcesy. Gołąb kol. Grzegorza Szynwelskiego zajął 5 miejsce w Kat. Olimpijska Standard -samice i tym samym zakwalifikował się na Olimpiadę, gdzie zajął 30 miejsce indywidualnie. Ponadto reprezentacja Polskiw Kat. Standard zajęła I miejsce. Z kolei gołąb Kol. Sebastiana Ostoja-Lniskiego w Kielcach zajął w Kat. H - 17 miejsce za wyczyn i III miejsce za standard.  Sebastian Ostoja-Lniski

poniżej gołąb Kol. Grzegorza Szynwelskiego

Ostatnio dodane listy konkursoweSalzwedel

20 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-30 18:48

Neubrandenurg

14 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-17 21:47
Stargard Szczeciński

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-11 21:34

Płoty

31 sierpnia 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-03 21:55

Przejdź do list konkursowych