Nowość na stronach PZHGP - wyszukiwarka w listach konkursowych.
Sprawdź swoje wyniki z całego sezonu jednym kliknięciem
=>TUTAJ<=
Szczegóły na stronie z newsami ==> LINK

M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Spisy 2018 - gołębie dorosłe


Dodano 22 lutego 2018 o godz. 19:26

Spisy na gołębie dorosłe należy dostarczyć najpóżniej do 26 marca (poniedziałek) godz.17.00 do Wiceprezesa ds. Finansowych Oddziału Grzegorza Szynwelskiego. Spisy muszą być potwierdzone przez Lekarza Weterynarii o szczepieniu na "paramyxo". Do spisów należy dołączyć karty własności poukładane w kolejności gołębi na spisie. Na gołębie z obrączkami zagranicznymi dodatkowo należy dołączyć do wglądu rodowód lub inne potwierdzenie zakupu gołębia. Warunkiem przyjęcia spisu będzie opłacenie składki lotowej. Druk spisu będzie rozdawany na zebraniu sprawozdawczym Oddziału w najbliższą niedzielę. Sebastian Ostoja-Lniski


Obrączki rodowe 2019, termin zebrania sprawozdawczego Oddziału Czersk


Dodano 10 lutego 2018 o godz. 17:28

Zebranie sprawozdawcze Oddziału Czersk odbędzie się 25 lutego b.r. o godz. 10:00 (niedziela) w Sali OSP w Czersku przy ul. Starogardzkiej. Z uwagi na ważność zebrania prosimy o niezawodne przybycie.

Porządek zebrania sprawozdawczego:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowej i stwierdzenie ważności zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
 7. Przedstawienie sprawozdań:
 • Prezesa Oddziału
 • Wiceprezesa ds. Finansowych Oddziału
 • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 • Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej                                                      
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za rok 2017.
 3. Przedstawienie projektu preliminarza na 2018 rok i jego zatwierdzenie;
 4. Przedstawienie  Wspólzawodnictwa Lotowego Oddziału na rok 2018 r.  i jego zatwierdzenie;
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Głosowanie nad wnioskami z Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Zakończenie zebrania.

Informujemy poza tym, że do odbioru są obrączki rodowe na 2018 rok. 

Przypominamy, że obrączki rodowe na 2019 należy zamówić do 15 lutego b.r. Cena za obrączkę rodową wynosi 1zł  lub 1,50 za obrączkę tzw. Derby.

Za zarząd  Sebastian Ostoja-Lniski /Prezes Oddziału/


Zebranie sprawozdawcze Sekcji Czersk


Dodano 7 stycznia 2018 o godz. 23:52

Uwaga! Zebranie odbędzie się w sali Centrum Informacji Turystycznej przy ul.J.Ostrowskiego (budynek przy tylnym wjeżdzie do Urzędu Miasta).

Zebranie sprawozdawcze Sekcji Czersk odbędzie się 21 stycznia (niedziela) o godz. 10.00 w sali CIT przy ul.Ostrowskiego. Z uwagi na ważność zebrania proszę o przybycie. Za zarząd Sebastian Ostoja-Lniski


Życzenia noworoczne, plan lotów 2018


Dodano 31 grudnia 2017 o godz. 19:28

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia noworoczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do działu dokumenty dodano plan lotów na 2018 rok.


Życzenia Świąteczne


Dodano 24 grudnia 2017 o godz. 12:16

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia świąteczne

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

życzy Zarząd Oddziału PZHGP Czersk

 


XXI Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 8 listopada 2017 o godz. 13:18

WAŻNIEJSZE INFORMACJE DOT. WYSTAWY:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 9 grudnia 2017r o godz. 14:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 09.12.17r od godz.14:00 do godz.18:00 i 10.12.17r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2017 r. - odbędzie się  dnia 10.12.2017r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 10.12.2017 godz.14:00

ZAMKNIĘCIE WYSTAWY I ODBIÓR GOŁĘBI – dnia 10 grudnia 2017r o godz. 15:00

1. Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2016/2017 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2017 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2016/2017 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2017, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2016

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2017 na bazie 1:5 z lotów pow. 100km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2016/2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2017 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2016/ 2017 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2016/2017 a w roku 2017 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2016/2017 a w roku 2017 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 100km w 2016/2017 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIII  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 2 konk. z lotów pow. 100km w 2017r. na bazie 1:5

Klasa XIV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 23.11.2017r na adres:Górski Stanisław ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami, oraz dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl. Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 23.11.2017r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego znajdującego się przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku dnia 08.12.2017 r. w piątek od godz. 19.00 – 21.00.

5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 09.12.2017r od godz. 10:00.

6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli wystawionych gołębi.

7. W klasach „A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN” nagrody za sport otrzyma 20% wystawionych gołębi w każdej klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi, nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi . 

Za zarząd

Grzegorz Szynwelski

Ostatnio dodane listy konkursoweKołbaskowo


10 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-09-11 08:59
Goleniów Modrzewie

3 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-09-04 07:54

Łobez


26 sierpnia 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-08-28 08:14

Połczyn Zdrój


20 sierpnia 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-08-25 08:01